Werkwijze

Hoe gaat IT4Kids voor u te werk?

 

Winnaar Computable Award 2014

IT4Kids "Most Socially Responsible IT Company of the Year 2014"

 

Stichting IT4Kids

Doneer de opbrengst van uw vervangen hardware aan een door u gekozen goed doel.

 

Stichting IT4Kids

Doneer de opbrengst van uw vervangen hardware aan een door u gekozen goed doel.

 
1
1

IT4Kids – Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Op 08-07-2015 heeft IT4Kids haar Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status verkregen. Dit betekent dat IT4Kids als officieel goed doel erkend is door de overheid waardoor het voor donateurs, met terugwerkende kracht, vanaf januari 2015 mogelijk is om de giften en donaties aan IT4Kids van de inkomstenbelasting af te trekken.

Wat is een ANBI status?
De overheid stimuleert giften en donaties aan goede doelen en wil hiermee het geven en doneren aan erkende goede doelen bevorderen. Om deze reden biedt de overheid de mogelijkheid giften en donaties van de inkomstenbelasting af te trekken. Erkende goede doelen ontvangen dan ook een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Aan de aftrekbaarheid zijn twee voorwaarden verbonden:

  1. Alleen het bedrag aan giften/donaties dat 1% van het eigen drempelinkomen en dat van de eventuele fiscale partner te boven gaat kan worden afgetrokken. Het af te trekken bedrag moet bovendien minimaal € 60,00 bedragen.
  2. De maximale aftrek is bovendien 10% van het / beider verzamelinkomen.

Bestuur Stichting IT4Kids

Het bestuur vertegenwoordigt de belangen van IT4Kids en is belast met het besturen van de stichting. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter  | Mirjam Roos

Secretaris  | Martijn van Rijn

Penningmeester | Annemieke Kroon

Fundraiser | Aat van de Polder

Partners & Relaties | Tom van Leuven

Beleidsplan, jaarrekening & statuten IT4Kids
U kunt alle informatie over onze doelstelling, verslag van uitgeoefende activiteiten vinden in ons beleidsplan. Daarnaast treft u ook de financiële verantwoording van IT4Kids op deze pagina. Via onderstaande links kunt u deze documenten downloaden ter inzage.

Jaarverslag 2016 IT4Kids
Jaarrekening 2016 IT4Kids

Jaarverslag 2017 IT4Kids
Jaarrekening 2017 IT4Kids

Beleidsplan 2018 IT4Kids

Gegevens IT4Kids
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, treft u onderstaand een overzicht van belangrijke gegevens met betrekking tot onze ANBI registratie.

Stichting IT4Kids
Bezoekadres:
Zaalbergweg 9
2314 XS Leiden

Postadres:
Postbus 527
2300 AM Leiden

Telefoon |  +31 (0)71-8001532
Fax |            +31 (0)71-8001406
Email |        info@it4kids.nl
RSIN|          851564860
KvK |           55099246