Over ons

Elk kind doet mee! Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen (bron: Jeugdsportfonds, resp. SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen sporten. Waarden en skills als respect, weerbaarheid, samenwerken, omgaan met verlies worden geleerd bij het meedoen aan sporten. Waarden en skills die zo belangrijk zijn in elke fase van ons leven. IT4Kids vindt dat elk kind moet meedoen!

IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan aan de goede doelen die zich in zetten voor kinderen.

Missie

IT4Kids vindt dat elk kind mee moet doen!  IT4Kids heeft daarbij een speciale focus op kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich op sportief gebied te ontwikkelen. IT4Kids wil hen op een natuurlijke manier een noodzakelijk steuntje in de rug te geven. Het primaire middel waar IT4Kids voor kiest om dit bereiken zijn donaties uit oude IT apparatuur.

Visie

  • IT4Kids wil haar verantwoordelijkheid nemen voor haar plaats, rol en interactie met de maatschappij waarvan zij een onderdeel is, via de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord).
  • Kinderen moeten kunnen participeren: spelen, sporten, meedoen, plezier maken en zelfvertrouwen ontwikkelen met leeftijdsgenoten;
  • Veiligheid, geborgenheid, ‘er toe doen’, eigenwaarde, zelfvertrouwen, ‘gewoon kind zijn’ en onvoorwaardelijke steun van professionele volwassenen zijn daarbij cruciale elementen;
  • IT4Kids genereert fondsen om dit samen met professionele partnerorganisaties te realiseren.

Waarden

Het bestuur en vrijwilligers van Stichting IT4Kids hebben met elkaar de volgende kernwaarden gedefinieerd, die bepalend zijn voor het eigen doen en laten. IT4Kids wil graag:

  • Zich Ontwikkelen – We Are Ambitious
  • Voldaan/Geïnspireerd/Gemotiveerd zijn – We Are Proud
  • Laten zien waar we voor staan – We Care
  • Aantoonbare resultaten laten zien – We Do

Historie

IT4Kids is in 2013 opgericht. Uit overtuiging dat elk kind mee moet doen, elk kind de belangrijke waarden en skills die sporten meebrengt zou moeten meekrijgen, en uit besef dat zoveel kinderen hiertoe niet de mogelijkheden hebben. Een jong enthousiast team  benaderde bedrijven om oude hardware te doneren. Dit bleek zo succesvol dat de stichting hard groeide tot waar zij vandaag is. Ruim 500.000 euro is in de afgelopen jaren opgehaald.

Doelstellingen 2017-2019

IT4Kids wil samen met haar partners 50.000 kinderen aan het sporten/bewegen krijgen. Samenwerking met een aantal vaste partners, die optimaal passen in de visie van IT4Kids, is daarbij cruciaal. De primaire partners in 2017 zijn de Krajicek Foundation en Schooljudo.

Vrienden van IT4Kids

De vrienden van IT4Kids helpen ons onze doelen te behalen. Wij danken de vele donateurs en vrijwilligers.

Maak kennis met IT4Kids.nl

Gaat u binnenkort uw hardware vervangen?
Doneer deze hardware dan via IT4Kids.

T. 071 800 1532
E. info@IT4Kids.nl

.

Een greep uit onze donateurs

Ons bestuur