Skänk er avskrivna eller begagnade IT-utrustning till IT4Kids för att hjälpa barn och ungdomar!

IT4Kids är en icke-vinstdrivande organisation vars mål är att ge barn och ungdomar en bättre framtid genom att verka för att alla ska få god tillgång till sport och meningsfulla aktiviteter samt stödja projekt som verkar för en bättre framtida miljö & natur.

Vi ger företag och organisationer möjlighet att donera utgången IT-utrustning till oss. IT-hårdvaran värderas, rekonditioneras och säljs vidare. Pengarna vi får in blir er donation till den idrottsklubben ni arbetar med eller projektet för en hållbar framtid som ni stödjer!

Computable Awards 2014

IT4Kids fick pris i Holland 2014 för bästa CSR projekt med IT-anknytning
 

Boka möte med IT4Kids

Har ni IT-hårdvara ni inte använder? Donera denna hårdvaran via IT4Kids

T: 031-389 12 91
@: info@IT4Kids.se

Kontakt
415000
Donationer mellan 2013 - 2018