Följs oss på social media:

Case study: Svenska Mässan

Varje år väljer fler än 1,8 miljoner människor från hela världen att komma till Svenska Mässan för att mötas, äta och bo, utveckla affärer, produkter eller idéer. Under ett tak finns allt från hotell, butiker, teater, spa och restauranger till mässhallar och olika typer av mötesarenor.

Sedan flera år tillbaka driver Svenska Mässan ett aktivt hållbarhetsarbete som fokuserar på miljö, tillgänglighet och samhällsengagemang. Ambitionen är att driva den hållbara utvecklingen framåt.

När Petra Löfås, hållbarhetsansvarig på Svenska Mässan, fick frågan om de kunde tänka sig utöka sitt hållbarhetsarbete genom att donera sin uttjänta IT-utrustning till IT4Kids, var reaktionen därför omedelbart positiv. Utöver att finna ännu ett sätt att bidra till samhället, löste detta även en utmaning som Henrik Söderström, klientansvarig på IT-avdelningen, likt många i samma yrkesroll hade dragits med i flera år: en konsekvent och effektiv rutin för avyttring av uttjänt IT-hårdvara.

Mindre än tre månader senare genomförde IT4Kids sin första donation i Svenska Mässans namn. Som mottagare valdes Göteborgs Räddningsmissions projekt Solrosen – ett stödprojekt för barn som har en förälder som är frihetsberövad. Helt i linje med IT4Kids grundvärderingar.

Läs mer om Svenska Mässan och deras hållbarhetsarbete på www.svenskamassan.se

För mer information, kontakta

Petra Löfås, hållbarhetsansvarig, Svenska Mässan
031-708 81 67
petra.lofas@gothiatowers.com

Simon Edeus, IT4Kids
031-389 12 83
Simon.edeus@it4kids.se

Revised logotype for The Swedish Exhibition & Congress Centre, Goteborg