Arbetssätt

Hur fungerar IT4Kids?

 

Vinnare Computable Award 2014

IT4Kids "Most Socially Responsible IT Company of the Year 2014"

 

IT4Kids Foundation

Donera intäkterna från din gamla hårdvara till en vald välgörenhet.

1
1

Vår mission

IT4Kids ska bidra till att barn och ungdomar får en chans att växa upp och utvecklas på ett hälsosamt sätt genom idrott och andra aktiviteter.

Vår vision

“Barn är Sveriges framtid, vi tror att idrott, motion samt andra aktiviteter kommer bidra till att stärka dem. Alla barn förtjänar en bra uppväxt! ”

Varje barn ska vara välkommet i vårt samhälle och vi måste respektera våra olikheter. Vi måste lära barnen att få förståelse och medkänsla för varandra. Barnen ska lära sig att ta initiativ, våga göra misstag och testa sina olika talanger. Att få erfarenheter tillsammans i en grupp och interagera med varandra ser vi som extra värdefullt för barns utveckling. Vi tror därför det är väldigt viktigt att barn och ungdomar enkelt ska kunna ta del av aktiviteter som lär dem detta.

Samhället
IT4Kids vill uppmärksamma sociala orättvisor kopplade till barn och ungdomar som har det svårt. Samhället ska skapa kontakt med barnen och vice versa. Man ska se olikheterna i vårt samhälle, respektera allas olika bakgrund och stärka de normer och värderingar som för oss samman.

IT4Kids ger företag och organisationer möjlighet att hjälpa till och stödja resan att nå dessa mål.