Kommer du strax byta ut er IT-park?
Donera den gamla hårdvaran via IT4kids
T. 031-389 12 91
E. info@IT4Kids.se

Tyvärr har inte all IT-hårdvara något värde. Vårt mål är att bidra och därför har vi några önskemål.

Före donation önskar vi på IT4Kids att få en lista med vad för hårdvara ni skulle vilja donera. Anledningen är enkel, ibland blir kostnaden för leverans till lager, processen för rekonditionering och gå igenom IT-hårdvaran högre än vad den möjliga donationen skulle bli. Vårt mål är att kunna donera så mycket pengar som möjligt!

Med bakgrund till detta så har IT4Kids några önskemål på den utrustning som ni vill donera:
– Vi önskar att hårdvaran ej är äldre än 6 år. Men ni är alltid välkomna att höra av er ändå om det gäller lite större volymer.
– Minst 5 enheter per gång. Detta för att vi vill minska på frakter och transporter.
– Om ni har några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss!