Varför donera till IT4Kids?

Skapa Möjligheter

Vi vill arbeta tillsammans för att så många barn och ungdomar som möjligt ska få en bättre start i livet!

CSR

Corporate Social Responsibility – För IT4Kids betyder detta ”Att ge tillbaka något till samhället där vi bor

Bidra till en bättre miljö

Din donerade IT-hårdvara rekonditioneras och säljs vidare för att återanvändas. Produktionen av ny IT-hårdvara står för en stor del av de globala utsläppen och detta kan vi minska genom att återanvända.

PR

Din donation blir synlig på sociala medier och på så sätt kan du inspirera andra att donera!