Arbetssätt

Hur fungerar IT4Kids?

 

Vinnare Computable Award 2014

IT4Kids "Most Socially Responsible IT Company of the Year 2014"

 

IT4Kids Foundation

Donera intäkterna från din gamla hårdvara till en vald välgörenhet.

1
1

Vem är IT4Kids för?

IT4Kids är till för barnen! I Sverige finns det ca 230.000 barn och ungdomar som lever med sämre ekonomiska förutsättningar. Trots att Sverige har ett rikt föreningsliv med många olika aktiviteter så har dessa barn och ungdomar svårare att delta i idrotter/sporter och andra aktiviteter. IT4Kids vill göra skillnad!

Vi tror att sport och fritidsaktiviteter i grupp främjar den fysiska, kognitiva och social-känslomässiga utvecklingen hos barn. Det skapar respekt för varandra, lär samarbete, disciplin, självbehärskning och får dem träffa nya vänner. Utveckling och lek är centrala delar i många aktiviteter och vi vill därför att så många som möjligt ska få en chans att delta.

Donationerna kommer gå till olika projekt som bidrar till dessa värden och barns utveckling.

Alla ska kunna vara med – vi gör om gammal IT-utrustning som inte används till medel som kan hjälpa.

Idrott, sport och andra aktiviteter är till för alla!

Idrott är för alla!

Möt IT4Kids

Kommer du snart byta ut din hårdvara?
Donera denna hårdvara via IT4Kids.

T. 031-389 12 91
E. info@IT4Kids.se